Debata Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych nt. mniejszości węgierskiej w Rumunii

© Unia Europejska, źródło: Parlament Europejski

W ubiegły czwartek, 30 kwietnia 2015 r. w Strasburgu, odbyło się comiesięczne spotkanie intergrupy ds. mniejszości narodowych. Tym razem tematem zgrupowania była sytuacja mniejszości węgierskiej w Rumunii. 

Celem godzinnego spotkania, była próba zrozumienia problemu, z jakim boryka się mniejszość węgierska w Rumunii. Głównym punktem spotkania, było wystąpienie przewodniczącego Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii, Hunora Kelemena. Obrazowo opisał traktowanie mniejszości przez większość w Rumunii, wskazując, jako przykład sprawę Kolegium Mikó. 

Kolegium Mikó to jedna z najważniejszych instytucji oświatowych mniejszości węgierskiej w Rumunii, a jej funkcjonowanie postrzegane jest przez miejscową społeczność jako kluczowe dla zachowania świadomości narodowej. Szkoła należąca do zreformowanego kościoła została znacjonalizowana w 1948 roku, jednak po upadku reżimu komunistycznego zwrócono ją Kościołowi. W 2006 roku, zaskarżono decyzję o zwrocie majątku Kościołowi. Sąd uznał, że reprywatyzacja była bezprawna, a jako argument wykazał, że majątek Kościoła pochodzi z datków społeczeństwa, a więc nie ma on prawa do własności. Diecezja została również zobowiązana do wypłaty 270 tys. euro z tytułu „bezprawnego wykorzystywania obiektu”. Jeszcze większe oburzenie społeczności węgierskiej wywołał wyrok skazujący członków komisji reprywatyzacyjnej. Urzędnicy narodowości węgierskiej zostali skazani na 3 lata więzienia, podczas gdy urzędnicy rumuńscy otrzymali wyrok w zawieszeniu. 

Mniejszość węgierska w Rumunii uważa, że sprawa taka jak sprawa Kolegium Mikó pokazuje niechęć większości wobec mniejszości. Hunor Kelemen zauważa, że wśród społeczności rumuńskiej panuje przekonanie, że mniejszości stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, a przecież mniejszość i większość mają wspólne wartości i cele, więc należy dążyć do zerwania z błędnymi osądami. Wszyscy uczestnicy debaty wskazywali, że potrzebne jest jasne prawo unijne, gdyż wiele państw nie czuje moralnej odpowiedzialności w stosunku do przestrzegania praw mniejszości. Zarówno Unia Europejska jak i państwa członkowskie powinny robić wszystko, aby umożliwić mniejszościom utrzymanie własnej tożsamości kulturowej.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności