Manifest europosłów ws. ochrony mniejszości narodowych

Sprawy mniejszości narodowych są kluczowe dla stabilności, bezpieczeństwa i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz dobrych relacji sąsiedzkich. © Irina Kazanskaya

We czwartek 21 maja 2015 r. w Strasburgu odbyło się comiesięczne spotkanie Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych. Tym razem obiektem dyskusji stał się manifest ze Strasburga opracowany przez członków grupy.

Manifest w swoich założeniach ma za zadanie promowanie a przez to wzmocnienie ochrony mniejszości narodowych w ramach traktatów Unii Europejskiej. Mniejszości narodowe w Unii Europejskiej stanowią ok. 8% całej populacji Unii Europejskiej, więc i ten odsetek powinien być traktowany na równych prawach. Zwrócono również uwagę, że należy dążyć do większego zainteresowania ochroną mniejszości narodowych przez instytucje unijne.

Manifest wnosi o rozwiązanie tzw. "dylematu kopenhaskiego'' określającego wysokie standardy, które muszą spełnić kraje kandydujące, co często jest utrudnione przez brak odpowiednich narzędzi. Ważne jest nie tylko stworzenie odpowiednich przepisów unijnych, ale także przygotowanie narzędzi monitorujących te przepisy w państwach członkowskich. W manifeście zwrócono uwagę na fakt, iż sprawy mniejszości narodowych są kluczowe dla stabilności, bezpieczeństwa i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz dobrych relacji sąsiedzkich. Jednocześnie, nie istnieje jedyne rozwiązanie problemu nieprzestrzegania praw mniejszości dla wszystkich państw członkowskich, ale dzięki małym krokom władz można, choć w części, walczyć z tym zjawiskiem. Powinno się zapewnić również odpowiednie warunki do rozwoju społeczności mniejszości.

Ostatni, ale nie mniej ważny, punkt manifestu wnosi o zachęcanie instytucji europejskich do rozwijania wiążącego prawa mniejszości narodowych. Zaleca także Komisji Europejskiej odgrywanie bardziej aktywnej roli we wdrażaniu postanowień na ten temat, jak również zachęca do zaangażowania w znajdowanie demokratycznych rozwiązań konfliktów pomiędzy mniejszościami narodowymi a państwami członkowskimi, podczas gdy ich wewnętrzne rozwiązanie nie jest możliwe.

Niejednokrotnie zostało podkreślone, że walka o jednolite prawa większości i mniejszości jest bardzo ważna, a przedstawiony manifest ma pomóc w regulowaniu i egzekwowaniu tych praw. 

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności