Znaczenie mediów lokalnych w dialogu międzykulturowym

© Unia Europejska, źródło: Parlament Europejski

We czwartek 10 września 2015 r. w Strasburgu odbyło się spotkanie eurodeputowanych dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących terytorium Unii Europejskiej. W jego trakcie podkreślono znaczenie regionalnych mediów w dialogu międzykulturowych, a także ich miejsce w Europie. 

Współczesna Europa stała się obszarem, w którym występuje ogromna różnorodność kulturowa. Ważne jest, by wszystkie mniejszości (zarówno narodowe, jak etniczne) potrafiły ze sobą współpracować. Prasa, radio, telewizja i internet mają do spełnienia ogromną rolę, bowiem otwierają możliwości komunikacji między populacjami w przestrzeni lokalnej, krajowej, a także międzynarodowej. Dzięki istnieniu mediów, promujących w danym regionie audcyje w językach mniejszości narodowych i etnicznych, pokazujemy, że akceptujemy tych, którzy mieszkają w naszym kraju. Dla mniejszości żyjącej w innym państwie, wydawanie choćby niewielkiego czasopisma jest ważnym źródłem informacji, daje możliwość pielęgnowania własnych tradycji, kultury oraz języka, a także sprawia, że odległość od ojczyzny maleje. 

W Polsce nad uwzględnianiem w mediach publicznych potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych, a także społeczności, które posługują się językami regionalnymi, czuwa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Chodzi tutaj przede wszystkim o emitowanie programów informacyjnych w języku mniejszości. KRRiT dba o to, by programy cechowała odpowiedzialność za słowo i rzetelność oraz aby sprzyjały kształtowaniu się poglądów obywateli i formowaniu się opinii publicznej. Rada prowadzi także życzliwą i otwartą politykę upodmiotawiającą mniejszości narodowe i językowe, dbając o możliwie szeroki ich dostęp do elektronicznych mediów publicznych.  Najsilniej w polskich mediach reprezentowana jest mniejszość niemiecka. Wydawane są czasopisma o różnej tematyce, zaś w rozgłośniach (zarówno publicznych jak i państwowych) emitowane są liczne audycje radiowe. Co więcej, działa również radio internetowe. Najstarszym tytułem prasowym działającej mniejszości jest „Oberschlesische Stimme”, dwutygodnik ukazujący się dziś we współpracy z opolskim wydawcą tygodnika „Wochenblatt.pl”. Poza tym w Polsce prowadzone są również audycje radiowe w mediach publicznych i prywatnych kierowane do Niemców i niejednokrotnie produkowane przez same organizacje mniejszościowe. Najbardziej znana jest "Die deutsche Stimme aus Ratibor", która po raz pierwszy została wyemitowana na antenie prywatnego radia „Vanessa” w Raciborzu w 1997 r.

Audycje prowadzone w ojczystym języku pozwalają na świadomość, że mniejszości są nieodłączną częścią społeczeństwa oraz pozwalają na dalszą integrację z ludnością, dlatego Unia Europejska chętnie wspiera inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych mediów.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności