Nowe prawa dla pracowników w UE od 2022 roku

Nowe prawa dla pracowników w Unii Europejskiej od 2022 roku

Przepisy unijne, które zagwarantują każdemu pracownikowi w ciągu pierwszych 7 dni pracy otrzymanie szerokiego zakresu informacji na temat warunków swojego zatrudnienia, ograniczą czas trwania tzw. okresów próbnych i zwiększą nacisk na stałe zatrudnienie, są o krok od przyjęcia. Zwiększa się też zakres informacji dla pracowników delegowanych. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE przyjęła dzisiaj ( 19.02.2019r.) sporą większością głosów Dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia.

„Zakończenie negocjacji nad Dyrektywą ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudniania to dobra wiadomość dla pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w ramach standardowych umów o pracę. Minimalne europejskie prawa będą także obowiązywały te formy współpracy, które według państw członkowskich spełniają definicję zatrudnienia zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości- chodzi tu m.in. o osoby zatrudnione w ramach platform (np. Uber), na żądanie czy na kontraktach zero godzinowych. Z przepisów wyłączone zostały osoby samozatrudnione. ” wyjaśnia Europosłanka PO Danuta Jazłowiecka, członkini Komisji Zatrudniania i Spraw Socjalnych.

„W ramach negocjacji udało się wyeliminować niebezpieczne pomysły oraz wypracować zapisy, które z jednej strony zapewnią większą ochronę i przewidywalność pracy dla pracownika a z drugiej strony nie obciążą zbytnio pracodawców. Pracownicy otrzymają na piśmie lub w formie elektronicznej podstawowe informacje o warunkach zatrudnia w pierwszym tygodniu pracy, pozostałe informacje mają być im dostarczone w ciągu miesiąca. Okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej nić 6 miesięcy, chyba że będzie dotyczył stanowiska kierowniczego. Po 6 miesiącach pracownik będzie mógł także ubiegać się o przeniesienie na bardziej przewidywalną formę zatrudniania np. umowę na czas określony – pracodawca będzie miał maksymalnie miesiąc na udzielenie pracownikowi odpowiedzi na piśmie. Udało się jednak wypracować pewne udogodnienia dla sektora MŚP” dodaje Europosłanka.  

Dyrektywa przewiduje dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku, gdy pracownik wysyłany jest do pracy zagranicę np. w ramach delegowania. Jeśli taka praca trwa dłużej niż 4 następujące po sobie tygodnie wówczas pracownik powinien otrzymać informacje na temat kraju, do którego wyjeżdża; waluty, w jakiej zostanie wypłacone wynagrodzenie; kwoty wynagrodzenia wraz z dodatkami; zasad pokrywania kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz informację o linku do jednolitej krajowej strony internetowej kraju, do którego podróżuje.

Dyrektywa musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęta przez Parlament Europejski na Sesji Plenarnej oraz przez Radę UE.  Negocjatorzy przewidzieli 3 letni okres przejściowy, co oznacza, że nowe zapisy zaczną obowiązywać od połowy 2022 roku.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności