Gwarancja nabytych praw socjalnych na wypadek twardego Brexitu

CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Parlament Europejski przyjął dzisiaj rozporządzenie wprowadzające plan awaryjny na wypadek twardego Brexitu w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie ma gwarantować, obywatelom Wielkiej Brytanii i na zasadzie wzajemności obywatelom Unii Europejskiej, utrzymanie niektórych nabytych praw socjalnych.

Osobiście bardzo ubolewam, że Brytyjczycy podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Brexit będzie miał wiele negatywnych konsekwencji w wielu obszarach. Jednak najbardziej ucierpią obywatele. Wielu z nich nadal nie ma pewności jak będzie wyglądała ich przyszłość po Brexicie, dlatego naszym priorytetem powinna być jak największa ochrona obywateli, zarówno europejskich jak i brytyjskich. Dlatego też Parlament Europejski, bo bardzo sprawnej i krótkiej procedurze legislacyjnej, przyjął dzisiaj plan awaryjny, przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu tego roku” skomentowała Europosłanka PO Danuta Jazłowiecka, członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego.

Rozporządzenie gwarantuje między innymi, że w momencie wyliczania np. praw emerytalnych instytucje właściwe w Państwach Członkowskich będą brały pod uwagę okresy przepracowane przez daną osobę przed Brexitem czy to na terenie Wielkiej Brytanii czy Unii Europejskiej. Plan awaryjny nie reguluje niestety kwestii związanych z przenoszeniem nabytych praw finansowych.

„W przypadku przyjętego planu awaryjnego nadal niepokoi mnie jednak brak możliwości przenoszenia świadczeń pieniężnych. Jeśli ktoś przed Brexitem przez wiele lat ciężko pracował i nabył prawa np. do zasiłku z tytułu bezrobocia powinien móc skorzystać z tych pieniędzy np. po powrocie do swojego kraju. W trakcie prac w Parlamencie Europejskim wpisaliśmy jednak do dokumentu możliwość zawierania umów bilateralnych pomiędzy Państwami Członkowskimi a Wielką Brytanią w celu uregulowania tych ważnych kwestii” dodaje Europosłanka Danuta Jazłowiecka.  

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać w dniu następującym po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez ratyfikacji umowy o wystąpieniu czyli w przypadku tzw. twardego Brexitu.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności