Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker (fot. Parlament Europejski 2015)

Wskutek kryzysu gospodarczo-finansowego poziom inwestycji w UE obniżył się o około 15 proc. w stosunku do roku 2007, kiedy to odnotowano ich szczytowy wzrost. Brak pewności co do perspektyw gospodarczych oraz wysokie zadłużenie sektora prywatnego w niektórych rejonach UE powstrzymuje jednak inwestorów. Z tego powodu Komisja Europejska opublikowała w styczniu br. propozycję utworzenia specjalnego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który w ciągu najbliższych 3 lat ma dostarczyć europejskiej gospodarce 315 miliardów euro. 

Nad propozycją rozporządzenia w Parlamencie Europejskim pracuje szereg komisji, w tym Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych EMPL. Europosłanka Danuta Jazłowiecka została mianowana sprawozdawcą i jest odpowiedzialna za przygotowanie opinii komisji EMPL ws. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Czym jest EFIS?
To specjalny Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny. W związku z jego funkcjonowaniem co najmniej 315 miliardów euro zostanie przeznaczone na dodatkowe publiczne i prywatne inwestycje w europejską gospodarkę realną w okresie najbliższych trzech lat. Rolą funduszu jest zmobilizowanie dodatkowych prywatnych środków finansowych w określonych sektorach i obszarach.

Jakie projekty mają szanse na inwestycje?
Fundusz ma charakter paneuropejski. Nie będzie w nim, tak jak w przypadku funduszy strukturalnych, alokacji narodowych a projekty będą wybierane w oparciu o ich wartość ekonomiczną i potencjał w generowaniu realnych dochodów i tworzeniu miejsc pracy. To nowość w podejściu do wydawania unijnych środków! Kraje będą mogły zgłaszać  propozycje, ale to eksperci wybiorą projekty warte wsparcia. Ostatecznie i tak zdecyduje rynek, czyli prywatni inwestorzy, którzy podejmą się ryzyka związanego z inwestycją i będą oczekiwali zwrotu włożonych środków. 

Priorytet będą miały projekty z dziedzin takich jak: sieci szerokopasmowe, energia i transport, ochrona środowiska, edukacja, badania naukowe i innowacje, energia odnawialna i efektywność energetyczna. Położono nacisk, aby wsparcie otrzymały małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji. Wybrane projekty powinny być opłacalne ekonomicznie i ciągnąć za sobą pozytywne skutki społeczne, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy. 

Projekty zostaną wybrane przez zespół niezależnych ekspertów na podstawie następujących kryteriów:

  • posiadanie wartości dodanej dla UE oraz ich wkład w realizację celów unijnych,
  • wartość i rentowność gospodarcza - pierwszeństwo mają projekty o wysokim zwrocie społeczno-gospodarczym,
  • gotowość do realizacji w trakcie następnych trzech lat 2015-17.

Z czego fundusz będzie finansowany?
Stworzenie funduszu nie spowoduje nowego zadłużenia. Wykorzystane zostaną środki z unijnego budżetu w wysokości 16 miliardów euro oraz 5 miliardów euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EFIS będzie szczególnym rodzajem funduszu powierniczego stworzonego w ramach EBI. Komisja Europejska ocenia, iż podstawowy kapitał w wysokości 21 miliardów dzięki zaangażowaniu sektora prywatnego zostanie pomnożony około 15 razy, co przełoży się na zastrzyk gotówki inwestycyjnej w wysokości 315 miliardów euro oraz od 1 do 1,3 mln nowych miejsc pracy w trzech nadchodzących latach.

Czy oprócz finansowania zostaną poczynione inne kroki, aby poprawić klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej? 
Tak. Usuwanie barier administracyjnych w tak istotnych obszarach, jak energetyka, telekomunikacja, transport, usługi i badania. Dodatkowe działania to utworzenie unii rynków kapitałowych oraz zróżnicowanie źródeł finansowania inwestycji.

Kiedy środki finansowe będą realnie dostępne? 
Obecnie nad architekturą funduszu pracuje Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej. Obie instytucje zobowiązały się zakończyć prace w czerwcu br., co oznacza, że środki będą dostępne już od połowy 2015 roku.

Czym jest plan inwestycyjny dla Europy? (prezentacja)

 

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności